Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1ο 1975 Σκακιστικός Όμιλος Αμπελοκήπων
2ο 1984 Σκακιστικός Όμιλος Παγκρατίου
3ο 1985 Όμιλος Σκακιστών Γιαννιτσών
4ο 1986 Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης
5ο 1987 Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης
6ο 1988 Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης
7ο 1989 Σκακιστική Ακαδημία ΠΑΣ ΔΕΗ Μ/Θ
8ο 1992 Σκακιστική Ακαδημία ΠΑΣ ΔΕΗ Μ/Θ
9ο 1994 Σκακιστική Ακαδημία ΠΑΣ ΔΕΗ Μ/Θ
10ο 1995 ΝΑΟ Μάτι Αττικής
11ο 1996 Γυμναστικός Σύλλογος Νέων Λιοσίων
12ο 1997 Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης
13ο 1998 Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας
14ο 2000 Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης
15ο 2001 Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης
16ο 2002 Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου
17ο 2003 Γυμναστικός Σύλλογος Ασπροπύργου
18ο 2004 Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου
19ο 2005 ΑΟ «Κύδων» Χανίων
20ο 2006 ΑΟ «Κύδων» Χανίων