Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1ο 1996 Όμιλος Φίλων Σκακιού Χανίων
2ο 1997 Όμιλος Φίλων Σκακιού Χανίων
3ο 1998 Όμιλος Φίλων Σκακιού Χανίων
4ο 1999 Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου