Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

04-11-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αθήνα, 06.11.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Το ΔΣ της ΕΣΟ στη συνεδρίαση της 04.11.2012, συζήτησε και πήρε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα.

1.  Διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ της 27.10.2012.

2.  Το ΔΣ εξέτασε και ενέκρινε ομόφωνα τους συνδυασμούς υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης της ΕΣΟ στις εκλογές της 9ης ή 11ης Νοεμβρίου 2012, όπως ήδη έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.   Η Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 10.00΄ και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις ώρες 14.30΄ έως 17.00΄.

3.  Το ΔΣ ενημερώθηκε για ενέργειες του κ. Δημήτρη Κεφάλα που συνιστούν αντιποίηση αθλητικής αρχής και αποφασίστηκε το θέμα επί της ουσίας να εξεταστεί από την καινούργια διοίκηση, καλώντας όλους όσους έχουν σχέση.

4.  Με εισήγηση του Εφόρου Ανάπτυξης κ. Αλεξίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εγγραφή στο μητρώο προπονητών των Σωτηρίας Μπαρογιάννη (ΣΟ Κορυδαλλού) και Μιχαήλ Μπεκάκου (ΣΟ Κορυδαλλού).

5.  Εγκρίθηκε η πρόταση της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων για τη διοργάνωση στα Χανιά της τελικής φάσης των πανελλήνιων ατομικών νεανικών πρωταθλημάτων νέων ανδρών / νέων γυναικών, εφήβων / νεανίδων 2013.  Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη που θα εκδοθεί στο προσεχές διάστημα.