Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

24.01.2009 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αθήνα, 28.01.2009

Το ΔΣ της ΕΣΟ στη συνεδρίασή του της 24.01.2009 συζήτησε και πήρε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Διαβάστηκαν και επικυρώθηκα τα πρακτικά του ΔΣ της 07.12.2008

2. Προκηρύχθηκε έκτακτη ΓΣ των σωματείων με θέμα τον οικονομικό απολογισμό περιόδου 1/10 – 31/12/2008, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009 και ώρα 15.00΄ στα γραφεία της ΕΣΟ και επαναληπτική την επόμενη ημέρα Σάββατο 28 Μαρτίου και ώρα 11.00΄ , στον ίδιο τόπο και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

3. Εντάχθηκαν στη δύναμη της ΕΣΟ τα σωματεία: α. Σκακιστική Ακαδημία Αγίας Βαρβάρας Αττικής, β. Σκακιστική Λέσχη Φλώρινας, γ. Γυμναστικός Σύλλογος Ποντοκώμης Κοζάνης, δ. Σκακιστικός Όμιλος Δούρειος Ίππος – Πεύκα Θεσσαλονίκης

4. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των: α. Αγάθου Μαρίας από ΑΟ Τραπεζικών στον ΣΟ Αθηνών (περ. α), β. Ζέρβα Γεώργιου από ΑΟ Ναυπλίου στον ΣΟ Ναυπλίου «Ο Άγιος Νεκτάριος» (περ. β), γ. Βλαχάκη Ιωάννη από ΑΟ Νέας Φιλαδέλφειας «΄Ατταλος» στον ΣΟ Χαλανδρίου (περ. β), δ. Κουρεμένου Αθανάσιου από ΚΠ «Δημήτρης Γληνός» στον ΑΟ «Πήγασος» Κυψέλης (περ. β).

5. Εγκρίθηκε το αίτημα του Βασίλη Σαλαβασίλη (ΣΦΓΤ Δράμας) για εγγραφή του στο μητρώο προπονητών της ΕΣΟ.

6. Σύμφωνα με τον Διοικητικό Κανονισμό συγκροτήθηκαν επιτροπές της ΕΣΟ ως εξής:

—Οικονομική: πρόεδρος Γ. Μακρόπουλος και μέλη οι Γ. Μιχαηλίδης, Β. Ανδρώνης, Ι. Τσουκαράκης.

—Τεχνική: πρόεδρος Β. Ανδρώνης και μέλη οι Β. Θεοδωρίδης, Γ. Αντωνιάδης, Γ. Μιχαηλίδης, Μ. Καλοσκάμπης, Γ. Μαστροκούκος, Θ. Μίχος, Ν. Σερετάκης, Δ. Σκυριανόγλου, Β. Τσορμπατζόγλου.

—Περιφερειακής ανάπτυξης: πρόεδρος Σ. Κουβάτσος με την ευθύνη του οποίου θα στελεχωθεί για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό της δράσης της.

—Προπονητών: πρόεδρος Β. Βιδάλης και μέλη οι Σ. Κουβάτσος, Μ. Καλοσκάμπης, Π. Δρεπανιώτης, Ι. Νικολαϊδης, Ν. Γαβριλάκης. Η επιτροπή μπορεί να πλαισιωθεί και από δύο ακόμη διακεκριμένους προπονητές με επιθυμητή τη διεθνή εμπειρία.

—Σχολικού Σκακιού: πρόεδρος Π. Σκλαβούνος και μέλη οι Γ. Μιχαηλίδης, Β. Ανδρώνης, Χρ. Γκορίτσας, Κ. Μπούνιας, Χαρ. Στεφανάτος, Κ. Κουτρούκης, Δ. Παυλίδης.

—Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικού Σκακιού: πρόεδρος Στ. Ευσταθόπουλος με την ευθύνη του οποίου θα στελεχωθεί για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό της δράσης της.

—Προδιαγραφών και αξιολόγησης προσφορών για διοργανώσεις της ΕΣΟ: πρόεδρος Γ. Μιχαηλίδης και μέλη ο αρμόδιος έφορος (που έχει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη διοργάνωση) και ο Οδ. Βαζελάκης.

—Καλλιτεχνικού Σκακιού: πρόεδρος Δ. Σκυριανόγλου και μέλη οι Χ. Φουγιαξής, Κ. Πρέντος, Σπ. Ιλαντζής, Παναγής Σκλαβούνος, Ι. Γαρουφαλλίδης, Μ. Μανωλάς.

—Σκακιού με Αλληλογραφία: πρόεδρος Χρ. Πιλάλης με την ευθύνη του οποίου θα στελεχωθεί για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό της δράσης της.

—Ντόπινγκ: πρόεδρος Θ. Μίχος με την ευθύνη του οποίου θα στελεχωθεί για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό της δράσης της.

—Τίτλων και Αξιολόγησης: πρόεδρος Β. Ανδρώνης και μέλη οι Β. Γεωργακόπουλος, Π. Δρεπανιώτης.

—Επιτροπή Παραλαβών Υλικού: πρόεδρος Γ. Μιχαηλίδης και μέλη οι Στ. Βούλγαρη, Ηλ. Λάγγαρης.

—Επιτροπή Εκδόσεων και Internet: πρόεδρος Γ. Μιχαηλίδης και μέλη Θ. Μίχος, Β. Βιδάλης, Χρ. Πιλάλης.

7. Ορίστηκε η νέα σύνθεση της ΚΕΔ ως εξής: πρόεδρος Π. Αναστασιάδης ΔΔ και μέλη οι ΔΔ Β. Τσορμπατζόγλου, Ι. Μήτρου, Μ. Πρεβενιός και Στρ. Γρίβας.

8. Το ΔΣ συζήτησε την αγωγή των Ι. Τσουκαράκη, Οδ. Βαζελάκη, ΣΟ Νέας Φιλαδέλφειας κατά της ΕΣΟ που εκδικάζεται στις 05.03.2009. Με την αγωγή ζητείται από το Δικαστήριο η ακύρωση απόφασης της ΓΣ της 07.12.2008 και του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής που αφορά στις πρόσφατες εκλογές της ΕΣΟ και την κατανομή των εδρών στο νέο ΔΣ. Συγκεκριμένα, ζητείται η απόδοση 15 εδρών στον συνδυασμό που πλειοψήφησε και 6 εδρών στον δεύτερο συνδυασμό, ανακηρύσσοντας ως μέλη του ΔΣ της ΕΣΟ τους Δ. Παυλίδη και Οδ. Βαζελάκη στη θέση των Π. Δρεπανιώτη και Ι. Γαλάνη. Το ΔΣ εξουσιοδότησε πληρεξούσιο δικηγόρο να παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής και να εκπροσωπήσει την ομοσπονδία.

9. Το ΔΣ προσδιόρισε τη συγκέντρωση των σωματείων της ΤΕΣΣΑΣ για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009 στη Χαλκίδα με την παρουσία μελών του προεδρείου της ομοσπονδίας. Στη σύσκεψη θα συζητηθούν θέματα που αφορούν το σκάκι στην περιοχή, η νέα διάρθρωση του διοικητικού οργάνου της ΤΕΣΣΑΣ και προτείνεται να γίνει η εκλογή των 4 μελών της τοπικής επιτροπής και του προέδρου της που στη συνέχεια θα επικυρώσει το ΔΣ της ΕΣΟ.

11. Μετά από συζήτηση ο κ. Ι. Γαλάνης ανακάλεσε την παραίτησή του από μέλος του ΔΣ της ΕΣΟ.

12. Μετά από συζήτηση και παρατηρήσεις εγκρίθηκαν (κατά πλειοψηφία) οι προκηρύξεις των πανελλήνιων ομαδικών πρωταθλημάτων, ομαδικού κυπέλλου, πανελλήνιων ατομικών πρωταθλημάτων 8-16 όπως θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας και θα γνωστοποιηθούν στις ενώσεις – τοπικές επιτροπές.

13. Έγινε εκτενής συζήτηση για τις προδιαγραφές ανάληψης των προαναφερόμενων διοργανώσεων καθώς και των πανελλήνιων σχολικών πρωταθλημάτων 2009 και οριστικοποιήθηκαν όπως έχουν ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από την ΕΣΟ ως εξής:

—Για τα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα, έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 13.00΄ .
—Για τα Πανελλήνια Νεανικά, το final four του Κυπέλλου και το Πανελλήνιο Ομαδικό Α΄ Εθνικής Κατηγορίας έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 και ώρα 13.00΄.

Οι προσφορές θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή της ομοσπονδίας και στη συνέχεια το ΔΣ θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει για την ανάθεση των πρωταθλημάτων.

14. Το ΔΣ συζήτησε τις προτάσεις των ομοσπονδιακών προπονητών, το αίτημα της Ι. Μάκκα και συγκρότησε τις προεθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών για το 2009 ως εξής:

Προεθνική ανδρών: 1. Ι. Παπαϊωάννου, 2. Β. Κοτρωνιάς, 3. Χρ. Μπανίκας, 4. Στ. Χαλκιάς, 5. Δ. Μαστροβασίλης, 6. Θ. Μαστροβασίλης, 7. Ι. Παπαδόπουλος, 8. Σπ. Καπνίσης.

Προεθνική γυναικών: 1. Ε. Ντέμπο, 2. Α.-Μ. Μπότσαρη, 3. Μ. Μακροπούλου, 4. Κ. Φαχιρίδου, 5. Αλ. Στείρη, 6. Β. Παπαδοπούλου, 7. Μ. Κουβάτσου, 8. Ι. Μάκκα.

15. Με βάση τις προτάσεις των διοργανωτών, οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες των διεθνών ανοιχτών τουρνουά του 2009 όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας. Στο δ.τ. Καβάλας ενσωματώθηκε η διοργάνωση των ανοιχτών πρωταθλημάτων Ελλάδας ανδρών-γυναικών 2009.

16. Έγινε ενημέρωση για συμμετοχή αθλητών σε δ.τ.:

α. Ι. Μάκκα, Νορβηγία, 29/12/2008 – 7/1/2009
β. Δημ. Μαστροβασίλη, ατομικό πρωτάθλημα Ευρώπης rapid, Πολωνία, 20-21/12/2008 και δ.τ. στη Νέα Ζηλανδία 15-26/1/2009
γ. Ευρ. Κουναλάκη, Ε. Παντελιά, Πράγα, 9-16/1/2009
δ. Σπ. Ιλαντζή, Marianske Lazne Τσεχίας, 17-25/1/2009

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα για συμμετοχή αθλητών σε δ.τ. ως εξής:

ε. Ε. Ιωαννίδη, Γ. Μπατζόλη, Ε. Σαχινίδη, Α.-Μ. Δρακάκη, Ελ. Τσολάκη, Ελ. Παπαθανασίου, Αγγ. Παπαθανασίου, Αν. Κουτρούκη, Π. Τζουγανάκη, Αλκ. Χρυσοστομίδη, Γ. Κετζετζή, Ιλ. Δόρφανη, Χ. Σκουλάκη, Γ. Καφετζή, Δ. Σερεφίδου, Αγγ. Καφετζή, Αλ. Μόσχου, Τρ. Μπακιρτζή, Στ. Θεοδώρου, Δ. Μποζάνη, Δ. Βάτκαλη, Ν. Κυπράκη, Α.-Ρ. Φαχιρίδου, Ι. Μιχαηλίδη, Κ. Φαχιρίδου (συνοδός), Π. Τσικρικώνη, Αντ. Ψυχογιού, Ασ. Ασημακόπουλου, Μ. Βόινα, Αντ. Παυλίδης, Μ. Μανελίδου, Κ. Νικολαϊδη, Πλόβντιβ Βουλγαρίας, 1-7/2/2009, Μ. Μακροπούλου στο Cappelle la Grande, 27/2 – 7/3/2009.

17. Εγκρίθηκε η πρόταση της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας για ανάληψη της διοργάνωσης του 1ου Ομαδικού Βαλκανικού Πρωταθλήματος Προεφήβων στη Φλώρινα, όπως τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησής της. Σε συνεννόηση με τους διοργανωτές θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες και θα προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

18. Εγκρίθηκε η πρόταση του ομοσπονδιακού προπονητή Π. Γκέσου για τη διεξαγωγή τουρνουά σεβενίνγκεν των επιλέκτων σκακιστών που είναι ενταγμένοι στο κλιμάκιό του με τους Κ. Γρυπαίο, Αλ. Κωστούρο, Κ. Κεσόγλου, Δ. Χρυσανθόπουλο, Φ. Κοεράντ, Δ. Μαριανίδη.

19. Το πανευρωπαϊκό ατομικό πρωτάθλημα ανδρών θα γίνει στο Μαυροβούνιο 5-19/3/2009 και το αντίστοιχο για τις γυναίκες στην Αγία Πετρούπολη 7-21/3/2009. Η ομοσπονδία αποφάσισε να επιδοτήσει τη συμμετοχή των μελών των προεθνικών ομάδων και του Ι. Γεωργιάδη (1ος Μεσογειονίκης) με 1.400 € για το καθένα.

20. Το ΔΣ συζήτησε αιτήματα ενώσεων για αύξηση των οδοιπορικών των σωματείων που αγωνίζονται στα περιφερειακά ομαδικά πρωταθλήματα. Με δεδομένο ότι το ύψος της επιχορήγησης της ΕΣΟ για το 2009 δεν είναι ακόμη γνωστό, είναι σκόπιμο οι ενώσεις και τοπικές επιτροπές να μεριμνούν για την πραγματοποίηση των πρωταθλημάτων τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, όπως για παράδειγμα είτε με τη δημιουργία τοπικών ομίλων για τον περιορισμό των μετακινήσεων των ομάδων, είτε με τη διεξαγωγή συναντήσεων μεταξύ ομάδων με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις σε ενδιάμεσες πόλεις.